Articles

.

 

 “Austriacisme i clandestinitat a la Barcelona ocupada el 1714: noves aportacions sobre la gènesi del pamflet «Lealtad Cathalana»”, Pedralbes, 35, 2015, p.191-234.

 

 

Sumari i descàrrega

 

 

.

 

 “Els efectes de la Guerra de Successió en la impremta catalana”, dins Dantí, J., Gil, X., Mauro, I. (coord.), Actes del VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: «Catalunya, entre la guerra i la pau, 1713, 1813». Barcelona: Departament d’Història Moderna, Universitat de Barcelona, 2013, p.656-676. 

Els efectesEls efectes [335 Kb]

.

 

 

“L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps”. Resum de tesi doctoral. Pedralbes, 34, 2014, p. 291-300. 

 

Sumari i descàrrega

 

.

 

  

“La repressió de la dissidència austriacista a Madrid: el cas de Joan Gensana, agent de la Generalitat a la cort (1702-1704)”, Recerques, 70, 2015, p. 61-81.

 

 Sumari i descàrrega

 

.

 

 

“L'impacte dels allotjaments a Tona: de la Revolta dels Barretines (1687) al pas de l'exèrcit austriacista durant la Guerra de Successió (1711)”, Ausa, 175, 2015, p.61-87.

  

Sumari i descàrrega