Articles

.

 

“El Mediterrani com a via de comunicació entre Catalunya i Itàlia als segles XVII i XVIII”

Dins: Dantí, J., Gil, X., Sola, D., Mauro, I. (coord.), Actes del VIII Congrés d'Història Moderna de Catalunya: «Catalunya i el Mediterrani», Barcelona, Universitat de Barcelona, 2019, p. 840-864. 

 

MediterraniMediterrani [767 Kb]

.

 

La Gazeta de Barcelona (1695-1806) i la gènesi de la premsa periòdica a Catalunya”

Dins: Salgado, F. (coord.), Història de la premsa diària de Barcelona, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2018, p.87-97.

 

 

.

 

“La construcció del relat periodístic a l'època moderna: el tractament de la informació sobre la campanya militar del veguer de Vic de 1695”

Ausa, 178, 2016, p.721-747.

  

 

Sumari i descàrrega

 

.

 

“Butlletes, fulls solts i altres menuderies: la contribució de la impremta al funcionament de la societat catalana moderna”

Manuscrits. Revista d'Història Moderna, 34, 2016, p.113-144.

 

 

Sumari i descàrrega

 

 

.

 

 “Austriacisme i clandestinitat a la Barcelona ocupada el 1714: noves aportacions sobre la gènesi del pamflet «Lealtad Cathalana»”

Pedralbes, 35, 2015, p.191-234.

 

 

Sumari i descàrrega