Articles

.

 

“La llei d’impremta a la Catalunya moderna (1568-1723)”

Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 53, 2011, p. 91-122.

 

  

Sumari i descàrrega

.

 

“La circulació de la informació entre Vic i Barcelona durant la Guerra de Successió”

Ausa, 174, 2014, p. 863-889.

   

 

Sumari i descàrrega

.

 

“Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna: els conflictes entre l’impressor Rafael Figueró i la confraria dels llibreters (1671-1711)”

Recerques, 65, 2012, p.75-107.

 

 Sumari i descàrrega

 

.

 

 “Josep Forcada, un notari cec a la Barcelona del segle XVII”

Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, 29, 2011, p.187-217.

 

Sumari

 

Josep ForcadaJosep Forcada [445 Kb]

.

 

“Premsa i impremta a Barcelona (1652-1714): l’estamper Rafael Figueró”

Resum de tesina. Pedralbes, 30, 2010, p. 325-331.

 

 

 Sumari i descàrrega